Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

nobodycares

April 09 2017

nobodycares
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"

April 01 2017

nobodycares
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
nobodycares
0685 06b8
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix

March 29 2017

nobodycares
3223 8526
Reposted fromcalifornia-love california-love viala-lu la-lu
nobodycares
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
nobodycares
6681 ea65
Reposted fromcalifornia-love california-love
nobodycares
1579 014c
Reposted fromsnowlake snowlake viala-lu la-lu
nobodycares
Minął już jakiś czas, który pozwolił ci uporządkować w głowie całą przeszłość. Zaczęłaś trochę inne życie, z innymi ludźmi obok, z lepszymi perspektywami, z pewniejszymi nadziejami. Zamknęłaś za sobą drzwi, a później wyrzuciłaś od nich klucz. Nie chcesz już wracać, roztrząsać wszystkiego na nowo. Już wybrałaś, podjęłaś decyzję. Minione lata odeszły w niepamięć. Uśmiechasz się. Poranki stały się przyjemniejsze. Kawa smakuje lepiej. Wszystko stało się inne, piękniejsze. Jesteś weselsza, bynajmniej tak ci się wydaje, bo któregoś dnia trafiasz na kogoś, kto rujnuje wszystko jednym, jakże dotkliwym, a zarazem trafionym w samo sedno pytaniem - dlaczego jesteś nieszczęśliwa?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viala-lu la-lu
nobodycares
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viala-lu la-lu

March 07 2017

nobodycares
8779 3f0b 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix

March 03 2017

nobodycares
9163 288e

February 16 2017

nobodycares
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaateme ateme
nobodycares
0417 7c46
nobodycares
4314 8eef
nobodycares
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
nobodycares
3638 ba59
Reposted frompeper peper viaiblameyou iblameyou

July 07 2015

nobodycares
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
nobodycares
4707 1af6
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viachorera chorera
nobodycares
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl