Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

nobodycares
nobodycares
Reposted fromdogs dogs viascorpix scorpix

September 21 2017

nobodycares
9661 ec95 500
Reposted fromoutoflove outoflove viainsanedreamer insanedreamer
nobodycares
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viascorpix scorpix

July 11 2017

nobodycares
4776 ac29
Reposted fromrichardth richardth viaiblameyou iblameyou

April 12 2017

nobodycares

April 09 2017

nobodycares
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"

April 01 2017

nobodycares
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
nobodycares
0685 06b8
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix

March 29 2017

nobodycares
3223 8526
Reposted fromcalifornia-love california-love viala-lu la-lu
nobodycares
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viaxvcth xvcth
nobodycares
6681 ea65
Reposted fromcalifornia-love california-love
nobodycares
1579 014c
Reposted fromsnowlake snowlake viala-lu la-lu
nobodycares
Minął już jakiś czas, który pozwolił ci uporządkować w głowie całą przeszłość. Zaczęłaś trochę inne życie, z innymi ludźmi obok, z lepszymi perspektywami, z pewniejszymi nadziejami. Zamknęłaś za sobą drzwi, a później wyrzuciłaś od nich klucz. Nie chcesz już wracać, roztrząsać wszystkiego na nowo. Już wybrałaś, podjęłaś decyzję. Minione lata odeszły w niepamięć. Uśmiechasz się. Poranki stały się przyjemniejsze. Kawa smakuje lepiej. Wszystko stało się inne, piękniejsze. Jesteś weselsza, bynajmniej tak ci się wydaje, bo któregoś dnia trafiasz na kogoś, kto rujnuje wszystko jednym, jakże dotkliwym, a zarazem trafionym w samo sedno pytaniem - dlaczego jesteś nieszczęśliwa?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viala-lu la-lu
nobodycares
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viala-lu la-lu

March 07 2017

nobodycares
8779 3f0b 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix

March 03 2017

nobodycares
9163 288e
Reposted fromnonecares nonecares viaxvcth xvcth

February 16 2017

nobodycares
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaateme ateme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl