Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

nobodycares
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
nobodycares
4707 1af6
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viachorera chorera
nobodycares
nobodycares
6892 8927
Reposted fromimeggyman imeggyman viawszystkodupa wszystkodupa

July 03 2015

nobodycares

June 26 2015

3552 c2d5
nobodycares
5460 9afa
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viainsanedreamer insanedreamer

June 25 2015

nobodycares

June 23 2015

1017 a072
Reposted fromtwice twice viadreamlike dreamlike
7083 8ae8 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaDOBRADUPA DOBRADUPA
6999 7284
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viala-lu la-lu
nobodycares
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy

June 19 2015

nobodycares
6014 12e9 500
Reposted fromrol rol vialetmego letmego
nobodycares
7563 69a8 500
nobodycares
0997 22d2
Reposted fromcalifornia-love california-love
nobodycares
nobodycares
Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja". Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać. Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego. Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje. Kobiety nienawidzą być tylko swoje. Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś. Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

June 17 2015

nobodycares
Nie wiem kim dla mnie będziesz, ale na razie jesteś tym, który sprawił, że moje dłonie wreszcie były ciepłe. 
— dziękuję.

June 12 2015

8805 b1d3
Reposted frombuddhablink buddhablink
nobodycares

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl