Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2018

nobodycares
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt viagonnabebetter gonnabebetter

January 29 2018

nobodycares
4549 5174 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
nobodycares
6304 5cf0 500
Reposted fromrichardth richardth viawszystkodupa wszystkodupa
nobodycares
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

November 02 2017

nobodycares
nobodycares
Reposted fromdogs dogs viascorpix scorpix

September 21 2017

nobodycares
9661 ec95 500
nobodycares
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viascorpix scorpix

July 11 2017

nobodycares
4776 ac29
Reposted fromrichardth richardth viaiblameyou iblameyou

April 12 2017

nobodycares

April 09 2017

nobodycares
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"

April 01 2017

nobodycares
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
nobodycares
0685 06b8
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix

March 29 2017

nobodycares
3223 8526
Reposted fromcalifornia-love california-love viala-lu la-lu
nobodycares
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viaxvcth xvcth
nobodycares
6681 ea65
Reposted fromcalifornia-love california-love
nobodycares
1579 014c
Reposted fromsnowlake snowlake viala-lu la-lu
nobodycares
Minął już jakiś czas, który pozwolił ci uporządkować w głowie całą przeszłość. Zaczęłaś trochę inne życie, z innymi ludźmi obok, z lepszymi perspektywami, z pewniejszymi nadziejami. Zamknęłaś za sobą drzwi, a później wyrzuciłaś od nich klucz. Nie chcesz już wracać, roztrząsać wszystkiego na nowo. Już wybrałaś, podjęłaś decyzję. Minione lata odeszły w niepamięć. Uśmiechasz się. Poranki stały się przyjemniejsze. Kawa smakuje lepiej. Wszystko stało się inne, piękniejsze. Jesteś weselsza, bynajmniej tak ci się wydaje, bo któregoś dnia trafiasz na kogoś, kto rujnuje wszystko jednym, jakże dotkliwym, a zarazem trafionym w samo sedno pytaniem - dlaczego jesteś nieszczęśliwa?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viala-lu la-lu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...