Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

nobodycares
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viala-lu la-lu

March 07 2017

nobodycares
8779 3f0b 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix

March 03 2017

nobodycares
9163 288e
Reposted fromnonecares nonecares viaxvcth xvcth

February 16 2017

nobodycares
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaateme ateme
nobodycares
0417 7c46
nobodycares
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaxvcth xvcth
nobodycares
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
nobodycares
3638 ba59
Reposted frompeper peper viaiblameyou iblameyou

July 07 2015

nobodycares
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
nobodycares
4707 1af6
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viachorera chorera
nobodycares
nobodycares
6892 8927
Reposted fromimeggyman imeggyman viawszystkodupa wszystkodupa

July 03 2015

nobodycares

June 26 2015

3552 c2d5
nobodycares
5460 9afa
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viainsanedreamer insanedreamer

June 25 2015

nobodycares

June 23 2015

1017 a072
Reposted fromtwice twice viadreamlike dreamlike
7083 8ae8 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaDOBRADUPA DOBRADUPA
6999 7284
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viala-lu la-lu
nobodycares
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl